openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZielinskiPanstwoIPrawo2008
tu byłem: ZielinskiPanstwoIPrawo2008
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zieliński, Państwo i Prawo 2008


Spis treści:
I. Uwagi wprowadzające
II. Międzynarodowe prawo administracyjne jako prawo międzynarodowej służby cywilnej
III. Międzynarodowe prawo administracyjne jako część prawa międzynarodowego publicznego
IV. Międzynarodowe prawo administracyjne jako prawo administracyjne zewnętrzne
V. Międzynarodowe prawo administracyjne jako prawo administracyjne międzynarodowe (transnarodowe prawo publiczne)
autor: Marek Zieliński
tytuł: O pojęciu międzynarodowego prawa administracyjnego
czasopismo: Państwo i Prawo
rocznik: 2008
zeszyt: 9
strony: 16-30
cytowane przepisy: art. 6 EKPC, art. 12 UUmMiędzynarod
art. 12 UUmMiędzynarod
1. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową wymaga zgody wyrażonej w drodze ratyfikacji lub przez zatwierdzenie.
2. Ratyfikacji podlegają umowy międzynarodowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne umowy międzynarodowe, które przewidują wymóg ratyfikacji albo ją dopuszczają, a szczególne okoliczności to uzasadniają.
2a. Ratyfikacji podlegają akty prawne Unii Europejskiej, o których mowa w art. 48 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 25, art. 218 ust. 8 akapit drugi zdanie drugie, art. 223 ust. 1, art. 262 lub art. 311 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3. Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

dostępność: w całości w Lex Omega + skan

CategoryLiteraturaPortalu CategoryPanstwoIPrawoArtykuly CategoryMiedzynarodowePrawoAdministracyjne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0122 sekund