openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: ZmianyRegulacjiCieplownictwa
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Prace legislacyjne w zakresie ciepłownictwa

przegląd działań i kierunków zmian

Daleko idące zmiany w prawie energetycznym przygotowywane były i są już od wielu lat. Już krótko po wejściu w życie prawa energetycznego w 1997 roku okazało się, że wiele jego mechanizmów nie jest optymalnych. Kierunek i forma planowanych zmian przybierały różny kształt, wiele projektów w tym zakresie nie zostało nigdy uchwalonych, inne zostały włączone do prawa energetycznego w formie poprawek.

Poniżej zostaną przedstawione niektóre z działań w tym zakresie, które absolutnie nie wyczerpują tematu. Zestawienie skupia się na projektach i pracach, które związane są z zasadniczym kształtem regulacji cen w ciepłownictwie.

Początkowo (po roku 2000) przygotowania toczyły się pod kątem zupełnie nowej kodyfikacji całego prawa energetycznego - zarówno na szczeblu ministerialnym jak i w branży dyskutowano o zupełnie nowej ustawie, która uchyliłaby prawo energetyczne z 1997 roku. Około roku 2008 przyjęto jednak zmianę kierunku prac i IGCP preferowała zmiany w obrębie istniejącego prawa energetycznego, czyli ustawy z 1997 roku. Główne założenia i kierunki dyskusji zebrano tutaj. Prace z tego okresu nie zakończyły się konkretnym rezultatem legislacyjnym.

W roku 2010 przystąpiono do prac nad zmianami porządku prawnego w energetyce w oparciu o długoplanowe założenia polityki energetycznej państwa. Również branża ciepłownicza podniosła w tej sprawie głos postulując uniknięcie w nowym prawie szeregu negatywnych konsekwencji przyjętego dotychczas modelu regulacyjnego. Więcej na ten temat w artykule o pracach z 2010 roku.

Rezultatem prac ma być regulacja przygotowana w roku 2011. W poniższym artykule przedstawione zostały propozycje nowych zapisów ustawy prawo energetyczne bazujące na założeniu, że do ustawy zostanie wprowadzony odrębny rozdział poświęcony ciepłownictwu.

Pod koniec roku 2011 Ministerstwo Gospodarki przedłożyło projekt prawa energetycznego, do którego w zakresie ciepłownictwa należy wskazać na następujące kwestie. Po obszernych konsultacjach społecznych i wielu dyskusjach pojawił się nowy, zmieniony projekt prawa energetycznego, opublikowany na początku października 2012 roku i datowany na 28 września.

Impulsy dla ciepłownictwa wynikające z prawa europejskiego opisane zostały tutaj.


CategoryCieplownictwo
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0139 sekund