openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZobowiazaniePrzemienne
tu byłem: ZobowiazaniePrzemienne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zobowiązanie przemienne

alternativa obligatio w prawie polskim

A. Pojęcie zobowiązania przemiennego
Zobowiązaniem przemiennym (alternativa obligatio) jest takie zobowiązanie, w którym treść świadczenia nie jest ściśle określona w chwili powstawania zobowiązania (RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, wyd. 6, nb. 110). Ten typ zobowiązania reguluje w Polsce art. 365 § 1 KC
art. 365 KC
§ 1. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązania może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba że z czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia.
§ 2. Wyboru dokonywa się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Jeżeli uprawnionym do wyboru jest dłużnik, może on dokonać wyboru także przez spełnienie świadczenia.
§ 3. Jeżeli strona uprawniona do wyboru świadczenia wyboru tego nie dokona, druga strona może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawnienie do dokonania wyboru przechodzi na stronę drugą.
. Wykonanie świadczenia następuje więc dopiero po skonkretyzowaniu treść zobowiązania na skutek tzw. koncentracji. Prawo koncentracji przysługuje z zasady dłużnikowi (ius dispositivum).
W Niemczech zobowiązanie przemienne określa się terminem Wahlschuld (§ 262 BGB).

B. Schemat
Schemat ułatwiający sprawdzenie, czy w danej sytuacji mamy do czynienia ze zobowiązaniem przemiennym.

C. Literatura
Zob. DoliwaMoP1999

CategoryLeksykonZ CategoryInstytucjePrawaCywilnego
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1833 sekund